Ј У Средњошколски центар Петар Кочић Зворник

Обавјештење о екскурзијама и настави у природи

PDFPrintE-mail

Written by Administrator Thursday, 16 April 2020 14:58

 

Last Updated on Thursday, 16 April 2020 15:04  

Обавјештење: 17. и 20. 04. неће бити онлајн наставе

PDFPrintE-mail

Written by Administrator Wednesday, 15 April 2020 10:55

 

 

Одлаже се семинар о изучавању Холокауста

PDFPrintE-mail

Written by Administrator Tuesday, 14 April 2020 14:17

 

Last Updated on Tuesday, 14 April 2020 14:19  

Одвијање наставе на даљину у вријем прољећног распуста

PDFPrintE-mail

Written by Administrator Wednesday, 08 April 2020 14:57

 

Last Updated on Wednesday, 08 April 2020 15:07  
 

Обавјештење - курсеви

PDFPrintE-mail

Written by Administrator Friday, 03 April 2020 13:28

 

Пoштoвaни,

Oбaвjeштaвaмo вaс дa je Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje у сaрaдњи сa Нaучнo-oбрaзoвним културним цeнтрoм “Вук Кaрaџић” у Tршићу, и oвe гoдинe плaнирao oргaнизaциjу курсeвa из oблaсти Лингвистикe, Истoриje српскoг jeзикa и Фoлклoристикe кao и интeрдисциплинaрни курс зa нaдaрeнe учeникe срeдњих шкoлa.

Курсeви су плaнирaни тoкoм jулa и aвгустa 2020. гoдинe.  Свe трoшкoвe смjeштaja зa пoлaзникe финaнсирa Mинистaрствo прoсвeтe, нaукe и тeхнoлoшкoг рaзвoja Рeпубликe Србиje.

У циљу пoвeзивaња учeникa срeдњих шкoлa Рeпубликe Српскe сa учeницимa Рeпубликe Србиje и рeгиoнa , те прoмoвисaњa

Last Updated on Friday, 03 April 2020 13:37

Read more...

 

Допис Министарства и РПЗ-а у вези наставе на даљину

PDFPrintE-mail

Written by Administrator Thursday, 02 April 2020 11:55

 

 
 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 7 of 86