Предавање на тему: Психолошки профил младих возача

Print

Written by Administrator Tuesday, 26 November 2019 22:52

Савјет ученика

Поводом обиљежавања Дана сјећања на жртве саобраћајних незгода 18.11.2019. године, школски психолог Далиборка Максимовић одржала је предавање Савјету ученика на тему „Психолошки профил младих возача“.

Млади возачи (адолесценти) представљају ризичну групу у саобраћају. У овом периоду сазнајни процеси не представљају већу тешкоћу у прилагођавању саобраћајним условима јер је опажање страбилно, а мисаона активност довољно развијена. Тешкоће се јављају при активирању, усмјеравању и кориштењу ових процеса у изненадним саобраћајним ситуацијама.

Како су саобраћајне ситуације право подручје за испољавање младалачке импулсивности, обично се потреба за истицањем и емоционалним растерећењем огледа у великим брзинама при управљању возилом или прелажењу улица на недозвољеним мјестима.

Процјена потенцијално ризичних ситуација у саобраћају основни је проблем младих возача. На ову процјену, врло често и директно, утичу недовољна емоционална и социјална зрелост, притисак  вршњака, недовољна развијеност контроле емоција (стреса, бијеса, туге, афекта..), снижен праг толеранције на фрустрације те доминантно изражени такмичарски и хедонистички мотив.

 

У циљу превенције саобраћајних незгода, овом приликом са психолошке стране објашњена је улога карактерних особина, али и емоција, као и афективних, когнитивних, социјалних и мотивационих стања блиских адолесцентима у саобраћају.

Мисли брзо, вози пажљиво!

Last Updated on Tuesday, 26 November 2019 22:56