АКТИВНОСТИ САВЈЕТА УЧЕНИКА У ШКОЛСКОЈ 2019/20 ГОДИНИ

PDFPrintE-mail

Савјет ученика

-Усвојен је ГПР и изабрано руководство Савјета ученика у следећем саставу:

Кристина Тодоровић, председник Савјета ученика

Јована Јовановић, подпредседник Савјета ученика

Ања Савић, записничар Савјета ученика

 

 

-Чланови Савјета ученика упознати су са Кућним редом школе, Правилником о оцењивању ученика и Етичким кодексом.

 

-Дана 11.10.2019. године обележили смо Дечију недељу .Том приликом направили смо пано у којима смо истакли права детета. Састанку је присуствовала и Далиборка Максимовић, психолог у школи.

-Дана 31.10.2019.године присуствовали смо предавању у Градској управи поводом Светског дана штедње.

-Реализовали смо хуманитарну акцију за лечење Николе Мијића.

-Дана 18.11.2019.године обележили смо Дан жртава саобраћајних несрећа. На састанку Савјета ученика присутни су били и представници полиције, Цивилне заштите, Црвеног крста и Далиборка Максимовић, психолог у школи.

-Дана 12.12.2019.године уручили смо 57 новогодишњих пакетића корисницима  Дневног центра за децу са сметњама у развоју у Зворнику.

-Дана 13.12.2019.године на састанку Савјета ученика присутни су били и ватрогасци који су одржали предавање о заштити од земљотреса.

-У јануару 2020. године анализирали смо постигнути успех у учењу и владању ученика на крају првог полугодишта.

-Дана 14.2.2020.године обележен је Дан заљубљених.У ову активност су, осим Савјета ученика, биле укључене и Снежана Михајловић, педагог у школи и Далиборка Максимовић, психолог у школи.

-У фебруару 2020.године обележили смо и Дан ружичастих мајица – стоп вршњачком насиљу. У ову активност су, осим Савјета ученика, биле укључене и Снежана Михајловић, педагог у школи и Далиборка Максимовић, психолог у школи. Такође, састанку Савјета ученика присуствовала је и Јованка Глишић, помоћник директора школе.

-Обележен је Дан жена, а тим поводим чланови Савјета ученика направили су и уручили честитке за маме које су чланови Савјета родитеља.

-У мају 2020.године корисницима  Дневног центра за децу са сметњама у развоју у Зворнику донирали смо средства за хигијену и дидактички материјал.

-Све наведене активности Савјет ученика је реализовао уз велику помоћ и  пуну подршку Биљане Писић, директора школе.