ВЕТ пројекат

PDFPrintE-mail

Пројекти - ВЕТ пројекат

Средњошколски центар „Петар Кочић“ Зворник, учествује у реализацији пројекта који финансира ЕУ уз подршку Министарстава просвјете и културе Републике Српске и Републичког педагошког завода Републике Српске, под називом „Развој квалификацијског оквира за цјеложивотно учење“.

Сврха овог пројекта је израда стандарда за осигурање квалитета у стручном образовању и обуци (ВЕТ), што би у будућности омогућило равноправан однос према дипломама средњег стручног образовања стеченим у Босни и Херцеговини, као што се примењује за дипломе стручног образовања у земљама Европске уније. У

пројекту учестује 21 Вет установа (јавна школа) у Босни и Херцеговини.

 

У претходном периоду одржани су радни састанци и семинари за директоре средњих школа, како би се презентовале и припремиле активности за отпочињање израде стандарда за осигурање квалитета. У оквиру ових активности задатак школе је оснивање Тима за самоевалуацију, и израда Извјештаја о самоевалуацији школе. Како би свака од школа учесница пројекта задовољила стандарде за осигурање квалитета, неохподно је да се изврши интерна, а потом и екстерна евалуација рада.

Директор је  именовао Тим за самоевалуацију, којег чине следећи чланови:

1.Биљана Писић – директор школе

2. Јованка Глишић – помоћник директора

3. Драгана Петровић- психолог школе

4. Ненад Дрљача – члан Школског одбора

5. Снежана Вукајловић – члан Школског одбора

6. Станислав Томић – професор демократије и људских права

7. Радинка Ристић – професор економске групе предмета

8. Дарка Тољ - професор економске групе предмета

9. Бојана Васиљевић - професор економске групе предмета

10. Светлана Зарић - професор рачунарства и информатике.

Радни састанак Тима за самоевалуацију у оквиру ВЕТ пројекта, одржан је 06.06.2017. године. На састанку су договорене активности за започињање интерне евалуације и договорена задужења за ираду Извјештаја о самоеавалуацији. У наредном периоду планирају се чешћи састанци Тима и активан рад на изради стандарда за осигурање квалитета у стручном образовању (ВЕТ), у нашој установи

Last Updated on Tuesday, 20 June 2017 15:02