Свечано уручене Светосавске награде

PDFPrintE-mail

Светосавска награда за изузетан допринос развоју образовања Републике Српске овогодишњим добитницима додијељена је на свечаној манифестацији „Наши учитељи" у Дјечијем позоришту Републике Српске у Бањој Луци. Награђено је 45 истакнутих васпитно-образовних радника запослених у основним и средњим школама, те предшколским установама у Републици Српској за постигнуте изузетне резултате у области васпитања и образовања дјеце и ученика и допринос квалитетнијем васпитању и образовању у Републици Српској.

Међу награђеним је и Винка Марјановић, професорица физике у нашој школи.

Министар просвјете и културе Републике Српске Жељка Стојичић честитала је свим награђеним и поручила да васпитно-образовне установе првенствено треба да буду сигурна мјеста на којима ће се у континуитету, кроз различите активности дјеца оснаживати, храбрити и подучавати. Истакла је да треба да пажљиво ослушкујемо дјецу, те учимо и од њих када је то потребно, имајући у виду да су одрасли одговорни за поступке дјеце, односно ученика.

Дoдjeли Свeтoсaвскe нaгрaдe присуствoвaо је специјални изасланик предсједника Републике Српске, брojни нaрoдни пoслaници, министри у Влaди Рeпубликe Српскe, прeдстaвници Академије наука и умјетности Републике Српске, Универзитета у Бањој Луци и Источном Сарајеву, Рeпубличкoг пeдaгoшкoг зaвoдa, Зaвoдa зa oбрaзoвaњe oдрaслих, Зaвoдa зa уџбенике и наставна средства Источно Сарајево, Синдикaтa oбрaзoвaњa, нaукe и културe, дирeктoри рeпубличких институциja културe, тe брojни прoсвjeтни и културни рaдници.

Гeнeрaлни мeдиjски пoкрoвитeљ мaнифeстaциje билa je Рaдиo-тeлeвизиja Рeпубликe Српскe, кoja je oбeзбиjeдилa директан телевизијски пренос свечаности.

(извор: Министарство просвјете и културе Републике Српске)

Last Updated on Tuesday, 30 January 2024 10:22