Рефлексија на СТЕМ часове и њихова имплементација у ЈУ Средњошколски центар „Петар Кочић“ у Зворнику

PDFPrintE-mail

Свакодневно се суочавамо са чињеницом да традиционални начин рада са ученицима губи смисао и постаје нешто што се свакако мора освјежити и промијенити.

У ери нових технологија, када 21. вијек носи много новина, школе новог времена морају у фокус дјеловања ставити ученика, његово критичко мишљење и закључивање. Наставници се суочавају са великим бројем изазова, схватајући да је цјеложивотно учење кључ свега, да свакодневно морају радити на себи и свом усавршавању, како би постигли прави циљ. Тај циљ подразумијева показивање знања кроз различите области, са крајњим циљем да ученици боље разумију оно што су научили. Функционално учење је крајњи циљ  и припрема ученика да боље разумију, запамте и примјене научено.

Форма СТЕМ часа је нови облик повезивања, нова форма која омогућава дјеци и наставнику потпуно другачију атмосферу на часу, задовољство и једних и других, са постигнутим значајним исходима.

Повезивање више научних области ствара нови приступ, добру атмосферу, задовољног наставника и срећно дијете.

Комуникација на стем часовима је другачија, даје се више простора за размишљање, подстицање, истраживање и закључивање. Кроз 4 К вјештине наставник и ученик стварају бољу комуникацију, нема супростављених  страна, на истом су задатку. Циљ је да се препознају капацитети ученика, мотивише их и пружа свесрдну помоћ.

На СТЕМ часу наставник кроз додатна појашњења и повезивање градива даје ученику довољно времена да допуни непотпуне одговоре и да заједно стигну до правих исхода учења.

Нема незаинтересованости на часовима, ствара се једна нова радна атмосфера пуна позитивне енергије, охрабрујућа како за ученике, тако за професоре.

У нашој школи ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ из Зворника у склопу пројекта „Табла“ репликационе тренинге су прошла два сјајна  ментора: Љиљана Чворовић и Радован Пелемиш, који су личним примјером показали важност цјеложивотног учења и на који начин се постаје наставник 21. вијека.

Они су несебична подршка наставницима наше школе. Захваљујући њиховом раду, труду, ентузијазму, изузетној мотивацији уз подршку ПП службе и менаџмента у нашој школи је реализован велики број СТЕМ часова.

Најприје су ментори са професорима формирали вибер групу, како би свакодневно размјењивали информације, вршили консултације и истицали примјере добре праксе.

Колеге су врло активне, траже подршку, помоћ и савјете, како ментора тако и других колега који су први реализовали СТЕМ часове.

У формирању будућих активности наставницу су упознати да се од њих очекује по један СТЕМ час у полугодишту или по један СТЕМ пројекат.

Наравно, упознати су такође да је ово вид стручног усавршавања.

Ментори су упознали колеге да је у СТЕМ часовима најважнија корелација исхода и одабир адекватних наставних јединица за СТЕМ час.

Сваки наставник неколико дана прије одржавања часа постави обавјештење на групи које садржи тачан датум, број часа и разред. Колеге које су слободне у том термину присуствују часу. Обавјештење добија и педагошко – психолошка служба.

Након реализације СТЕМ часа наставници припрему за исти у електронској форми постављају на вибер групу.

Овако је рад транспарентан, а примјери добре праксе присутни и служе као помоћ свима.

У периоду од септембра до децембра у нашој школи је реализовано преко 20 СТЕМ часова.

Часови су одлично припремљени и реализовани.

Досадашњи ток реализације и имплементације СТЕМ приступа у настави врло високом оцјеном оцјењују ментори.

Такође, ја као директор сам изузетно задовољна досадашњим резултатима.

Колеге су озбиљно приступиле задатку, у сталном су контакту и једни другима подршка.

Наравно све видове подршке добијају и од менаџмента, а и од ПП службе.

Уложени труд, рад и ентузијазам је за сваку похвалу.

Квалитет реализације зависи од предмета који предају. Ментори су закључили да је СТЕМ приступ адекватнији за природне науке, што и јесте њихов смисао.

Способност наставника да на једном часу проведе ученика кроз садржај из више предмета, повеже га са свакодневним животом, на овај начин добијамо задовољног ученика и наставника, који остварују функционално знање, знање 21. вијека.

Биљана Писић

директор ЈУ СШЦ „Петар Кочић“ Зворник

На Наставничком вијећу, 05.01.2022. године, директорица Биљана Писић наградила је менторе у СТЕМ пројекту Љиљану Чворовић и Радована Пелемиша пригодним наградама.

Last Updated on Monday, 10 January 2022 12:47