План рада Савјета ученика 2023/2024. школске године

PDFPrintE-mail

JУ СРЕДЊОШКОЛСКИ  ЦЕНТАР „ПЕТАР КОЧИЋ“

ЗВОРНИК

 

САВЈЕТ УЧЕНИКА

ГОДИШЊИ ПЛАН И ПРОГРАМ РАДА ШКОЛСКЕ 2023/2024 ГОДИНЕ

Водитељи Савјета ученика:

Марија Степановић, проф.

 


 

Циљеви Савјета ученика:

Конституисање Савјета ученика

Усвајање пословника о раду и плана и програма рада за шк. 2023/24 годину

Кућни ред, права и обавезе ученика

Праћење примене Правилника о оцјењивању

Анализа успеха ученика у учењу и владању

Анализа изостајања ученика са наставе и предлози мера

Услови рада у школи

Уређење  огласне табле Савјета ученика

Сарадња са омладинским организацијама и другим школама

Хуманитарне акције

Актиности на унапређењу и очувању животне средине

Подизање свести ученика о важним друштвеним питањима

Сарадња са локалном  заједницом

 


 

СЕПТЕМБАР:

- Избор ученика представника разреда у Савјет ученика

- Конституисање Савјета ученика

- Усвајање пословника о раду, плана и програма рада за шк. 2023/24 годину

- Избор руководства Савјета ученика (председника, заменика председника и записничара)

 


ОКТОБАР:

 

- Уређење школског дворишта

- Кућни ред, права и обавезе ученика

- Правилник о оцењивању ученика

- Физичка неактивност

- Штетност коришћења дувана

 


НОВЕМБАР:

 

-Неправилна исхрана, поремећаји у исхрани

-Сарадња са локалном заједницом (посета градоначелнику)

-Обележавање Дана жртава саобраћајних несрећа-тренутак мења све (3 недеља новембра)

-Интернет и опасности од злоупотребе друштвених мрежа

 


ДЕЦЕМБАР:

 

- Особе оболеле од ХиВ вируса требају бити интегрисане у друштво

- Акција: „Један слаткиш- једно дете“

- Koнфликти и решавање конфликата

- Дискриминација људи оболелих од болести зависности (алкохолизам, наркоманија...)

 


 

ЈАНУАР:

- Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају I полугодишта шк. 2023/24. године

-Односи са родитељима, наставницима и вршњацима

 


ФЕБРУАР:

 

- Не говору мржње (радионица)

- Уређење школске библиотеке

-Разговор на тему: „Проблеми одрастања младих“

-Обележавање Дана ружичастих мајица-стоп вршњачком насиљу (задња среда у фебруару)

 


МАРТ:

 

- Толерација – недеља лепих порука (израда паноа)

-Праћење примене Правилника о оцењивању

- Учешће у организацији хуманитарног концерта

- Обележавање Дана жена

 


АПРИЛ:

 

- Ментално здравље  (радионица)

- Еколошке теме: Мисли глобално-ради локално

- Анализа изостајања ученика са наставе и предлози мера

 


МАЈ:

 

- Избор будућег занимања

- Стрес код ученика пред крај школске године

- Екскурзије и једнодневни излети (предлози за наредну школску годину)

-Сарадња са локалном заједницом (посета градској скупштини)

 


 

ЈУН:

- Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају шк. 2023/24 године

- Анализа остварених активности Савјета ученика у школској  2023/2024 години

Last Updated on Tuesday, 03 October 2023 16:52