РАДНИ КАЛЕНДАР ЗА КРАЈ ДРУГОГ ПОЛУГОДИШТА ШКОЛСКЕ 2020/2021. ГОДИНЕ

PDFPrintE-mail

РАДНИ КАЛЕНДАР

за крај II полугодишта шк. 2020/2021. год.

 

Уторак, 8. јун

1255

 • Наставничко вијеће.

1.Изрицање васпитно-дисциплинских мјера

Уторак, 8. јун

 • Последњи наставни дан.

Сриједа, 9. јун

онлајн

 

 

 

Послије сједнице  одјељенских вијећа

 • Сједнице одјељенских вијећа.

1000 - I разреди

1130 – II разреди

1300 – III разреди

 

 • Сједница Наставничког вијећа одмах након одјељенских вијећа.

1.Верификација закључених оцјена.

9 - 16. јуна

 • Сређивање документације (дневници,

матичне књиге).

 • Предати свеске додатне и допунске наставе, секција, ученичких организација педагогици школе.

 

21 - 24. јуна

 • Сравњивање  и потпис свједочанстава.

Петак, 25. јун 0800

онлајн

 • Сједница Наставничког вијећа.

 

Петак, 25. јун

 • Подјела свједочанстава  од 1000 - 1200

Распоред ће бити накнадно истакнут.

 • Пријављивање поправних испита за август.

 

До 30. јуна

 • Дневнике средити и извршити примопредају.

27 - 29. јуна

 • Излет.

05 – 09. 07.

 • Сједнице стручних Актива.

Распоред стручних Актива ће бити накнадно истакнут.

Last Updated on Tuesday, 08 June 2021 08:32