План рада Савјета ученика у школској 2017/2018. години

PDFPrintE-mail

Циљеви Савјета ученика:

Конституисање Савјета ученика

Усвајање пословника о раду и плана и програма рада за шк. 2017/18 годину

Кућни ред, права и обавезе ученика

Праћење примене Правилника о оцјењивању

Анализа успеха ученика у учењу и владању

Анализа изостајања ученика са наставе и предлози мера

Услови рада у школи

Уређење  огласне табле Савјета ученика

Сарадња са омладинским организацијама и другим школама

Активности мреже Савјета ученика РС- мРЕСУРС

Хуманитарне акције

Актиности на унапређењу и очувању животне средине

Подизање свести ученика о важним друштвеним питањима

Сарадња са локалном  заједницом

СЕПТЕМБАР:

- Избор ученика представника разреда у Савјет ученика

- Конституисање Савјета ученика

- Усвајање пословника о раду, плана и програма рада за шк. 2017/18 годину

- Избор руководства Савјета ученика (председника, заменика председника и записничара)

ОКТОБАР:

- Уређење школског дворишта

- Кућни ред, права и обавезе ученика

- Правилник о оцењивању ученика

- Активности мреже савјета ученика РС м-РЕСУРС

НОВЕМБАР:

-Здраве и нездраве навике ( израда паноа  )

-Јавна трибина на тему: „Поремећаји у исхрани“

-Сарадња са локалном заједницом (посета градоначелнику)

-Интернет и опасности од злоупотребе друштвених мрежа

-Koнфликти и решавање конфликата

ДЕЦЕМБАР:

- Особе оболеле од ХиВ вируса требају бити интегрисане у друштво

- Акција: „Један слаткиш- једно дете“

- Уређење огласне табле Савјета ученика

- Дискриминација људи оболелих од болести зависности (алкохолизам, наркоманија...)

 

ЈАНУАР:

- Анализа успеха ученика у учењу и владању на крају I полугодишта шк. 2017/18 године

-Односи са родитељима, наставницима и вршњацима

ФЕБРУАР:

- Насиље у везама (радионица)

- Анализа услова  рада у школи

- Уређење школе

- Уређење школске библиотеке

-Разговор на тему: „Проблеми одрастања младих“

МАРТ:

- Толерација – недеља лепих порука (израда паноа)

-Праћење примене Правилника о оцењивању

- Учешће у организацији хуманитарног концерта

- Уређење огласне табле Савјета ученика

- Обележавање Дана жена

АПРИЛ:

- Ментално здравље  (радионица)

- Еколошке теме: Мисли глобално-ради локално

- Анализа изостајања ученика са наставе и предлози мера

МАЈ:

- Избор будућег занимања

- Стрес код ученика пред крај школске године

- Екскурзије и једнодневни излети (предлози за наредну школску годину)

-Сарадња са локалном заједницом (посета градској скупштини)

- Анализа остварених активности Савјета ученика у школској  2017/18 години

Last Updated on Sunday, 05 November 2017 18:05