Упис

  • Упис 2019.

    Подаци о упису у школску 2019/2020. годину.

  • Упис 2020.

    Информације о упису за школску 2020/2021. годину

  • Упис 2021. године

    Упис ученика у школску 2021/2022. годину.