КОНКУРС ЗА ИЗБОР УЧЕНИКА ГЕНЕРАЦИЈЕ

PDFPrintE-mail

 

Јавна установа Средњошколски центар

„Петар Кочић“

Зворник

Број: 527/21

Датум: 04.05.2021. године

 

На основу Правилника о избору ученика генерације у средњој школи („Службени гласник Републике Српске“ 17/19), објављује се:

 

К О Н К У Р С

за избор ученика генерације

 

I  Позивају се предлагачи да доставе приједлоге за ученика генерације, у трогодишњем и четворогодишњем трајању. Пријаве се достављају Секретару школе у периоду од 05.05.2021. до 12.05.2021. године. Уз приједлог се достављају и докази о елементима који се вреднују (дипломе, признања и слично, писмене потврде предметних професора о оствареним резултатима на такмичењима током школовања, позитивно мишљење професора који води секцију, итд. Све осим свједочанстава).

 

II   Ученика генерације може предложити: ученик самоиницијативно, одјељењски старјешина, одјељењска заједница ученика, одјељенско вијеће, савјет ученика школе или савјет родитеља.

III   Кандидат за ученика генерације може бити ученик који је у току школовања имао одличан успјех и примјерно владање у свим разредима.

 

IV  Приликом вредновања за избор ученика генерације вреднују се сљедећи елементи:

а) успјех у учењу,

б) успјех на такмичењима у знању из појединих предмета,

в) успјех на конкурсима, изложбама, сајмовима ученичких достигнућа,

г) учешће и успјех у спортским активностима,

д) резултати у раду регистрованих секција у школи,

ђ) руковођење одјељењском заједницом и

е) руковођење савјетом ученика.

 

V Такмичења могу бити у организацији матичне школе, Републичког педагошког завода и Министарства просвјете и културе . Неће се узимати у обзир ваннаставне активности које немају везе са школом.

 

VI Комисија за избор ће након закључења конкурса прегледати поднијете пријаве и документацију кандидата, те сачинити ранг листу кандидата коју доставља директору школе. Директор школе доноси одлуку о избору ученика генерације на основу ранг листе кандидата.

 

VII Уз Конкурс за избор ученика генерације на огласној табли ће бити и Правилник о избору ученика генерације у средњој школи.

 

 

Директор

Биљана Писић